NẾU BIẾT

NẾU BIẾT

Nếu biết Quốc (bước) về Nguồn tuyệt thế nầy
Thời con đã sớm, chẳng theo ai
Có đâu khốn khổ vì lạc lối
Mờ mịt cuộc đời, lẫn tương lai
Tấm thân nhỏ bé, trong cuộc sống
Trôi theo thời thế, những chông gai
Nay con đã quyết theo Nguồn Cội
An lành cuộc sống, đẹp ngày mai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s