NẾU BIẾT

Nếu biết Quốc (bước) về Nguồn tuyệt thế nầy
Thời con đã sớm, chẳng theo ai
Có đâu khốn khổ vì lạc lối
Mờ mịt cuộc đời, lẫn tương lai
Tấm thân nhỏ bé, trong cuộc sống
Trôi theo thời thế, những chông gai
Nay con đã quyết theo Nguồn Cội
An lành cuộc sống, đẹp ngày mai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————-