NHỚ LẠI THÁNG NGÀY QUA

Theo bước Cha Ông, về Nguồn Cội
Ngậm ngùi nhớ lại, tháng ngày qua
Lạc vào cuộc sống đầy tăm tối
Yêu tinh, quỉ dữ, chúng chẳng tha
Nghĩ lại được gì, khi lạc lối
Thành gì khốn khổ thành con ma
Tương lai mờ mịt thân lưu lạc
Cằn cỗi tâm hồn cảnh đọa sa
Về Nguồn dứt bỏ, bao tủi nhục
Cuộc đời sớm tối, bừng nở hoa
* * *
Văn hóa Cội Nguồn
———————————-