VẠN SỰ NHƯ Ý-1

VẠN SỰ NHƯ Ý

Những cá nhân, tập thể, Đảng Phái, Giáo Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo cho đến những thành phần buôn bán làm ăn. Các thành phần kinh tế xã hội.
– Thành tâm tôn thờ Quốc Tổ, cũng như Cha Trời, Mẹ Trời. Lạc Long Quân và Âu Cơ. Nói chung là tôn thờ Nguồn Cội thời muôn cái lợi đều đem đến. Cầu một linh mười, Cầu tai qua nạn khỏi, cầu sự bình yên. Thời nhất định tai qua nạn khỏi, đang gặp tai nạn thời trở lại bình yên. Cầu tài được tài, cầu thành đạt thời thành đạt. Cầu phát đạt đều đem đến thành công. Nhất là sự đấu tranh cho Công Lý Hòa Bình đem lại Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng, cầu một linh mười.
– Đây không phải là sự nói bừa hay khuyến khích, mà là sự thật rất nhiều người thành công trên con đường tôn thờ Nguồn Cội nầy. Thậm chí cầu trí huệ đặng trí huệ. Cầu danh lợi đều đặng như ý.
– Chính bản thân tôi, cũng như rất nhiều người tôi biết. Sự thành công tôn thờ Quốc Tổ, Cha Trời, Mẹ Trời ngoài sức tưởng tượng, dù đó chỉ là một niềm tin cũng được hóa giải kiếp nạn, bàn tay vô hình Cha Trời Mẹ Trời che chở, cũng như Quốc Tổ phù hộ. Không ở đâu xa luôn trên đầu chúng ta. Pháp Thân Linh Giác Nguồn Cội khắp hư không vũ trụ chỗ nào cũng có. Chúng ta nghĩ gì Cha Trời, Mẹ Trời đều biết, Quốc Tổ đều hay. Sự Tôn Thờ và cầu nguyện luôn đem lại kết quả bất ngờ, có thể nói là như ý.
NAM MÔ A MEN
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s