CHÂN LÝ và GIÁC NGỘ

CHÂN LÝ VÀ GIÁC NGỘ

Quốc Tổ là người khai sinh ra Bách Việt Văn Lang nay là dân tộc Việt Nam.
– Quốc Tổ là người khai sinh ra nước Văn Lang rộng lớn, nhưng nay chỉ còn lại phần nam Văn Lang, nay là nước Việt Nam.
– Quốc Tổ là đấng Cha lành đất nước. Cha già Dân Tộc đã có hơn năm nghìn năm tuổi, từ khi Quốc Tổ ra đời cho đến ngày nay.
– Đã là Cha già Dân Tộc sao có người lại quên đi, sự dựng nước cũng như khai sinh ra Dân Tộc Bách Việt Văn Lang, không bằng các nhân vật họ tôn thờ sao ?
Lòng Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa của họ ở đâu ? Đã bất Trung bất Hiếu, bất Nhân, bất Nghĩa, thời con đường về trời của họ cũng không còn, cũng như bất hiếu với Ông Bà Cha Mẹ mà thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa là điều không bao giờ có, nếu có đó chẳng qua là tự xưng Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa mà thôi.
Đất nước Dân Tộc Việt Nam sắp tiêu vong không còn nữa ai là người cứu đây ? Không lẽ người xa lạ đến cứu họ có quan hệ gì đến Dân Tộc Việt Nam ?

Và chỉ có Quốc Tổ;
– Quốc Tổ nhìn thấy dân tộc Việt Nam Đại Việt lâm nguy sắp rơi vào tay Trung Cộng mất nước trở thành nô lệ đau thương. Nên Quốc Tổ lâm phàm trở lại trần gian cứu dân tộc Đồng Bào con cháu của mình thoát qua cơn hiểm họa.
– Cũng như Cha Mẹ đi xa nhìn thấy con cái cháu chắt bị đe dọa, bởi một tên hàng xóm tàn bạo, chúng muốn cướp luôn những tài sản mà mình để lại cho con cái con cháu chắt. Bằng tức tốc trở về bảo vệ con cái, ra tay chống trả tên hàng xóm tàn bạo đầy dã tâm cướp lấy sự nghiệp mà mình để lại cho con cháu. Cũng như cứu lấy con cái của mình sắp trở thành nô lệ cho tên gian ác tàn bạo hàng xóm.
– Thưa các bạn chúng ta không cầu nguyện Quốc Tổ cứu non sông đất nước chúng ta, thì chúng ta cầu ai , cầu ai cho bằng cầu Quốc Tổ.
– Ví như Con cái lâm nạn kêu ai, bằng kêu Cha Mẹ cứu mình đó là chân lý đó là giác ngộ. Dù cho đó là Cha Mẹ nghèo khổ vẫn hơn là những người giàu có không phải là Cha Mẹ của mình.
– Thưa các bạn Quốc Tổ chúng ta là đấng Chí Tôn Thiên Đế con cả của Đức Cha Trời. Anh cả của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, quyền năng vô tận, không những điều khiển Phật , Thánh, Tiên, Thần, chúa, mà còn điều khiển hồn thiên dân tộc năm nghìn năm Văn Hiến, Phù hộ chúng ta che chở chúng ta. Cũng như quét sạch quân thù xâm lược. Chúng ta có tin có cầu chúng ta mới gặt hái được kết quả, ví như con đói con khác sửa. Cha cho con ăn, Mẹ cho con bú.
– Chúng ta là con cháu Tiên Rồng dân tộc Việt Nam chúng ta không tin Quốc Tổ không cầu Quốc Tổ, thì chúng ta cầu ai mà hơn Quốc Tổ. Con cái cầu ai hơn cầu Cha Mẹ.
– Không tôn thờ Quốc Tổ mà tôn thờ những người xa lạ không liên quan gì đến vận mệnh đất nước Việt Nam là sự sai lầm lớn. Dẫn đến chia bè chia phái, chiến tranh loạn lạc, nồi da nấu thịt, anh em tương tàn, dẫn đến nô lệ giặc Tàu hơn nghìn năm đau thương tan tóc.
– Những biến cố hiện nay nguy cơ cho đất nước. Trước một thế lực to lớn như Trung Cộng, không ai cứu dân tộc nầy ngoài Quốc Tổ. Quốc Tổ đã trở về mở ra Văn Hóa Cội Nguồn chỉ đường cho chúng ta đi. Nhất là đoàn kết dân tộc tạo lên sức mạnh Thần Thánh, triệu người như một chống trả lại quân xâm lược. Cũng như chỉ đường cho chúng ta liên minh cùng khắp thế giới tạo lên vây cánh liên minh toàn cầu qua Văn Hóa Cội Nguồn chủ nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ Đại Đồng. Nhân Quyền Dân Chủ công bằng bình đẳng văn minh.
– Chúng ta hãy cùng nhau thắp sáng niềm tin. Tin vào Văn Hóa Cội Nguồn lời dạy Quốc Tổ, Đi đến thắng lợi thành công đại thành công trên con đường phục hưng dân tộc. Lấy lại khí thế dòng giống Tiên Rồng, cũng như giữ vững non sông đất nước có hơn năm nghìn năm Văn Hiến. chỉ kể từ thời Hùng Vương, chưa nói đến niên đại Kinh Dương Vương.
Chào thân ái : Chân Lý và Giác Ngộ không bao giờ lỗi thời và luôn tồn tại theo chúng ta khi chúng ta đã nhận thức ra nó.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s