TÔI YÊU-3

TÔI YÊU

Tôi yêu tổ quốc Việt Nam
Tính tang, tang tính nước non quê nhà
Tôi yêu vườn, ruộng, xóm làng
Núi, sông biển cả đại ngàn trường sơn
Đồi thông lộng gió vui vu
Biển hồ sương phủ nhấp nhô con thuyền
Tôi yêu tất cả những gì
Giang sơn cảnh giới đất trời tạo ra
Tôi yêu sông nước cửu long
yêu đồng lúa chín cò bay sáng chiều
Tính tang, tang tính, tang tình
Tôi yên miền bắc sông hồ đẹp xinh
Nhất là lễ hội khắp nơi
Tôn vinh các bậc Cha Ông hào hùng
Có công bảo vệ nước nhà
Giữ yên bờ cõi sơn hà nước non
Tính tang tang tính, tính tang
Tôi yêu tất cả trí nhân đức hiền
Không quên Nguồn Cội, Cội Nguồn
Ngày đêm truyền giáo cứu đời độ nhân
Lấy thân chịu khổ lấy thân
Chẳng nề bạo lực cùm gông tù đày
Bừng lên ngọn đuốc vì đời
Tính tang, tang tính sáng ngời muôn thu
Tôi yêu đất nước Việt Nam
Năm nghìn năm Văn Hiến uy linh lẫy lừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s