QUYỀN CON NGƯỜI

Quyền con người, không cần quỳ gối
Để cầu xin, ai đó ban cho
Quyền Dân Chủ, Quyền Công Dân tự có
Quyền không ai, lấy được khỏi lo
Quyền mưu cầu, Quyền Tự Do no ấm
Quyền Nhân Quyền, Quyền Tạo Hóa ban cho
Vận mệnh con người, con người tự quyết
Không ai có Quyền cướp lấy ban cho
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–