QUYỀN CON NGƯỜI-1

QUYỀN CON NGƯỜI

Quyền con người, không cần quỳ gối
Để cầu xin, ai đó ban cho
Quyền Dân Chủ, Quyền Công Dân tự có
Quyền không ai, lấy được khỏi lo
Quyền mưu cầu, Quyền Tự Do no ấm
Quyền Nhân Quyền, Quyền Tạo Hóa ban cho
Vận mệnh con người, con người tự quyết
Không ai có Quyền cướp lấy ban cho
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s