THẬT LÀ VUI-1

THẬT LÀ VUI

Về Nguồn vui thật là vui
Vui trong cuộc sống vui trong linh hồn
Về Nguồn thù hận không còn
Vui trong cuộc sống thanh bình ấm no
Về Nguồn trời đãi trời cho
Bao điều may mắn cũng như phúc lành
Gì bằng trở lại Cội Nguồn
Muôn điều thuận lợi chuyện gì cũng xong
Xuân Đời xuân Đạo, xuân thương
Vui trong nắng ấm chiều hôm cửa nhà
Về Nguồn vui mãi vui là
Vui trong hạnh phúc an lành mãi vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s