SỨ MỆNH THIÊNG LIÊNG-1

SỨ MỆNH THIÊNG LIÊNG

Dân tộc Việt Nam
Năm nghìn năm
Từ thuở khai dựng Văn Lang
Đến hôm nay
Con cháu Rồng Tiên
Có mặt khắp thế giới năm châu
Kế thừa di chí Cha Ông
Đánh tiếng chuông, rền tiếng mõ
Hình ảnh quê hương, chân dung Quốc Tổ
Bừng lên khắp nẻo
Trời Nam sấm nổ
Con cháu Việt Nam
Có mặt khắp nơi
Kết nối bàn tay rộng lớn
Đón nhận anh em, khắp cùng thế giới
Về Cội về Nguồn, hết thảy năm màu da
Lời Trời dạy sống thứ tha
Không hận thù
Vì tình người
Mang chí lớn,
Truyền trao Văn Hóa,
Mở hội Long Hoa Rồng Tiên, khắp lục địa
Di trì Nguồn Cội
Đi vào Quốc Đạo.
Quốc Tổ, Quốc Giỗ, Quốc Lễ, Quốc Giáo
Xây kỳ quan bảo tháp thờ Trời khắp cùng trái đất
Dấy lên phong trào hòa bình đoàn kết. Nhân Quyền Dân Chủ, công bằng bình đẳng tự do. không phân biệt màu da chủng tộc.
Sứ mạng Thiêng Liêng Trời đã giao cho con cháu Rồng Tiên. Hãy cố gắng lên không phụ lòng Cha Trời, Cũng như Quốc Tổ Hùng Vương.
NAM MÔ A MEN
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s