QUÊN MÌNH

QUÊN MÌNH

Có thể ngày mai
Tôi không còn
Giữa thế thời, tăm tối, tối tăm
Đầy quỉ, ma, gian ác hung hăng
Thân vì nước, luôn là cống hiến
Vì giống nòi, không gì lùi bước
Những gian nguy, còn mất nay mai
Sống vì đời, nào ngại khó khăn
Từ bài học, nghìn năm nô lệ
Sống đói nghèo, tối tăm lạc hậu
Ôi dẫy đầy, khổ nạn đau thương

Làm người trung hiếu, hiếu trung
Vì non vì nước kể chi sống còn
Dù cho thân xác tan tành
Hi sinh vì nước sáng ngời muôn thu
Ai mà sống mãi được đâu
Sống cho có nghĩa, làm gương để đời
Hồn linh trở lại thiên đàng
Theo chân Quốc Tổ phản hồi quê tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s