ĐÂU PHẢI THẾ NẦY

ĐÂU PHẢI THẾ NẦY

Việt Nam đâu phải thế nầy
Vì do lạc Cội lạc Nguồn mà ra
Khó mong vực dậy văn minh
Khó mong đoàn kết, rẽ chia phái bè
Khổ sầu phiền não ngập đầu
Hết mong êm ấm thanh bình hết mong
Thăng trầm loạn lạc chiến tranh
Đói nghèo khốn khổ đeo mang hận thù
Cái ác trổi dậy lan tràn
Làm cho cuộc sống khốn cùng biết bao
Việt Nam đâu phải thế kia
Mà do lạc Cội mới nên điêu tàn
Quốc Tổ nay đã trở về
Hãy theo Quốc Tổ lên bờ bình yên
Theo người trở lại cõi tiên
Thành Tiên, Phật, Chúa sống trên cõi trời
Việt Nam giàu mạnh muôn đời
Việt nam còn Cội còn Nguồn vững yên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s