LÒNG THÀNH-1

LÒNG THÀNH

Lòng thành tưởng nghĩ Vua Hùng
Linh căn tỏ rạng, sáng bừng chân tâm
Không còn tăm tối. tối tăm
Phước muôn ức phước,tốt tươi mọi bề
Tâm hồn luôn được yên bình
Rõ thông thời thế, không gì che ngăn
Lạc Nguồn ma quỉ chuyển xoay
Làm cho cuộc sống trầm luân đọa đày

Theo Quốc Tổ, trở về Nguồn Cội
Rõ sấm truyền, Hồng Lạc vinh hoa
Rồng Tiên tỏa sáng hà sa
Năm châu bốn biển Việt Nam sáng ngời
Lòng tưởng nghĩ Vua Hùng Quốc Tổ
Huệ bừng khai trí mở sáng soi
Thấu đời rõ đạo suốt thông
Trở thành Phật, Thánh, Thần, Tiên, Chúa, Thần
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s