NIỀM TIN-1

NIỀM TIN

Nhiều khi chán nản vô cùng
Khó mong đất nước, yên bình đổi thay
Cuộc thời thế chông gai u tối
Khiến lòng tôi chua xót thương đau
Nhưng rồi nghĩ đến huyền cơ
Thế thời thay đổi vận theo tuần hoàn
Đông qua xuân lại đâm chồi
Hết xuân tới hạ vạn tòa hoa sen

Luật tuần hoàn, chuyển xây bao thuở
Hạ, thu, đông, xuân mãi luân phiên
Hết ngày rồi lại tới đêm
Hết đêm rồi lại bình minh lại về
Là Thiên Ý tuần hoàn như thế
Hãy vững tin thời thế đổi thay
Ý trời ai chống được đâu
Cơ Trời Tạo Hóa chuyển luân xoay vần
Niềm tin chuyển đổi thế thời
Việt Nam nhất định đến hồi đổi thay
Không còn khốn khổ chông gai
Yên vui hạnh phúc giàu sang thanh bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s