LẠC LOÀI MÀ CHI-1

LẠC LOÀI MÀ CHI

Vui gì cái cảnh mãi lang bang
Chiếc bóng đơn côi, nhặt lá vàng
Kết quả là gì, trong tăm tối
Nào đâu tìm thấy cảnh vinh quang
Thời gian xuôi ngược, mênh mông quá
Khốn khổ trăm bề, chốn ngoại bang
Thăm thẳm trời xa, bao khốn khó
Được gì cuộc sống, những gian nan
Suy đi ngẫm lại, đường tươi sáng
Trở về Nguồn cội, với Cha Ông
Lạc loài mà chi, niềm lạc lối
Vui gì cái cảnh, mãi lang bang
* * *
Văn Hóa Cội nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s