LẠC LOÀI MÀ CHI

Vui gì cái cảnh mãi lang bang
Chiếc bóng đơn côi, nhặt lá vàng
Kết quả là gì, trong tăm tối
Nào đâu tìm thấy cảnh vinh quang
Thời gian xuôi ngược, mênh mông quá
Khốn khổ trăm bề, chốn ngoại bang
Thăm thẳm trời xa, bao khốn khó
Được gì cuộc sống, những gian nan
Suy đi ngẫm lại, đường tươi sáng
Trở về Nguồn cội, với Cha Ông
Lạc loài mà chi, niềm lạc lối
Vui gì cái cảnh, mãi lang bang
* * *
Văn Hóa Cội nguồn
————————————–