QUAY LẠI ĐI-1

QUAY LẠI ĐI-1

Thế là hết, anh rời xa Nguồn Cội
Còn mong gì, ngày hội của quê hương
Cội Cha Ông, thậm thâm vi diệu
Chuyển đất trời, tỏ rạng mười phương
Anh bước chân, vào đường tăm tối
Đầy chông gai, vạn lối đau thương
Quay lại đi, đi theo nền truyền thống
Đường Cha Ông, đẹp lắm những bình yên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s