CẢM ƠN ANH LINH QUỐC TỔ-1

CẢM ƠN ANH LINH QUỐC TỔ

Chúng con cảm ơn anh linh Quốc Tổ. Quốc Tổ vì nhân loại thế giới nói chung, Con cháu Tiên Rồng Việt Nam nói riêng. Vì thương dân tộc Việt Nam rơi vào cảnh lâm nguy mất nước cận kề. Nên Quốc Tổ lâm phàm xuống thế.
– Quốc Tổ mở ra con đường Văn Hóa Cội Nguồn Đại Đạo Vũ Trụ tận độ nhân loại về trời, không còn sa đọa vào Địa Ngục, Ngã Quỉ, Súc Sanh, an vui hạnh phúc mãi trên Quê Hương Thiên Giới.
– Chính Quốc Tổ để lại con đường Văn Hóa Cội Nguồn, Thiên Quyền Nhân Chủ. Chủ Nghĩa Đại Đồng nầy. Làm cho nhân loại toàn lần lần đi vào ổn định không còn chiến tranh an vui hạnh phúc.
Quốc Tổ chặn lấp con đường Địa Phủ chính là con đường chiến tranh chém giết và hận thù.
Mở ra cánh cửa nhà trời. Khi nhân loại toàn cầu đi trên con đường Văn Hóa Cội Nguồn.
– Vì vậy Việt Nam tuy nhỏ nhưng sau đứng đầu thế giới. Vì Việt Nam có đường Văn Hóa Cội Nguồn, Thiên Quyền Nhân Chủ Đại Đồng nhân loại. Trên khắp thế giới không có một đất nước nào có Văn Hóa Cội Nguồn, duy độc nhất Việt Nam mới có.
– Quốc Tổ không những mở ra con đường Văn Hóa Cội Nguồn. Mà còn điều khiển Hồn Thiên Anh Linh dân tộc năm nghìn năm Văn Hiến, cả khí thiên sông núi che chở cho dân tộc Việt Nam. Nhất là làm cho Dân Tộc Việt Nam thức tỉnh hiểu rõ Văn Hóa Cội Nguồn lấy lại niềm tin. Không còn khiếp sợ quân thù xâm lược. Vì con cháu Tiên Rồng không những có sức mạnh đoàn kết triệu người như một, mà còn có sức mạnh liên minh các cường quốc đồng quan điểm về Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng, những quyền không ai có quyền xâm phạm.
– Sức mạnh từ liên minh Nhân Quyền, từ liên minh Dân Chủ khắp cùng thế giới, mà còn có cả sức mạnh quan hệ đối tác kinh tế làm ăn đôi bên cùng có lợi với các nước đồng minh. Uy thế Việt Nam vì thế vững như bàn thạch, độc lập 3000 năm tới.
Chúng con cảm ơn người đã dìu dắt chúng con đi trên con đường Văn Hóa Cội Nguồn. Có một không hai nơi trần thế đỉnh cao Văn Hóa Vũ Trụ.
* * *
NAM MÔ A MEN
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s