TỰ HÀO-1

TỰ HÀO

Ai về Nam Việt, Việt Nam
Mà xem dòng giống Rồng Tiên sáng ngời
Rồng bay Phụng múa tuyệt vời
Nước non trổi khúc thanh bình ấm no
Quê hương đổi thịt thay da
Thôn quê thành thị giàu lên từng ngày
Ai về Nam Việt quê mình
Bừng lên sống mới rộn ràng đổi thay
Mưa Nguồn suối Cội đắp xây
Tự hào truyền thống anh linh tự hào
Tự hào Quốc Tổ Vua Hùng
Tự hào nước Việt sáng ngời lừng danh
* * *
Văn Hóa Cội nguồn
——————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s