LẬP CÔNG-1

LẬP CÔNG

Thánh Đức mở màn, lập công đi
Hãy vì non nước, lập công thi
Tổ Tiên Tạo Hóa, đều thấy hết
Thiên Ý định phần, rạng vinh quy
Có công khai lập, đời Thánh Đức
Rạng danh sáng đức, sợ cái chi
Công lớn sau nầy, con cháu hưởng
Về trời sống mãi, cố lên đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s