TÌM NGUỒN SỐNG MỚI

TÌM NGUỒN SỐNG MỚI

Thoát ra quái trận thị phi
Hư hư, thực thực, tối tăm mịt mù
Ta về Nguồn Cội ta ngồi
Ta xem cuộc thế vô thường đổi thay
Ta về Nguồn Cội xa bay
Không còn lặng hụp ở nơi vũng bùn
Mặc cho thế sự tranh hùng
Ta như đá cuội không gì chuyển lay
Về Nguồn ta đắp ta xây
Công trình Văn Hóa Cha Ông lưu truyền
Con đường tươi đẹp lẫy lừng
Danh vang bốn bể khắp cùng năm châu
Thế thời cuộc thế xưa nay
Hết phước tới họa mấy ai thoát cùng
Tỉnh tâm giác ngộ về Nguồn
Đạo đời là một hòa đồng chung vui
Con đường hòa hợp anh em
Chung vui hạnh phúc, bình yên cuộc đời
Mãn trần, hồn được về trời
An vui sống mãi vĩnh hằng an vui
Thoát ra quái trận thị phi
Tìm nguồn sống mới bình yên sống còn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s