CHUYỂN MÌNH ĐỔI THAY-1

CHUYỂN MÌNH ĐỔI THAY

Chúng dân đã khổ lắm rồi
Bao năm sống đọa sống đày âm u
Giờ đây phải tự đứng lên
Làm nên cuộc sống văn minh hào hùng
Vượt qua sợ hãi chính mình
Gươm thiên Nguồn Cội chung lòng chuyển xoay
Làm cho cuộc sống đổi thay
Dân giàu nước mạnh tương lai huy hoàng
Như thời dựng nước khơi Nguồn
Văn Lang Bách Việt lẫy lừng rền danh
Chuyển mình thay đổi, đổi thay
Xóa đi lạc hậu, xóa đi đói nghèo
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s