KHÔNG LẼ NGỒI CHỜ CHẾT-1

KHÔNG LẼ NGỒI CHỜ CHẾT

Không kịp nữa, hỡi những người yêu nước
Nước non nầy, sắp mất quá đau thương
Kìa Trung Cộng, chúng ngang nhiên chiếm đất
Khắp nước non, bằng mưu chước khôn lường
Người Trung Hiếu có đâu ngồi chờ chết
Hãy đứng lên, dù nát thịt tan xương
Giặc tới nhà, thời đàn bà cũng đánh
Huống chi là, trai tráng đấng mày râu
Kiếp làm người, đớn đau là mất nước
Dưới gót giày, của khác máu ngoại xâm
Sống như thế, thời có gì đáng sống
Hãy đứng lên, liều chết quyết một phen
Thân ngã xuống, cho nước non tươi sáng
Để ngày mai, con cháu đặng bình an
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s