PHÙ HỘ GIÚP ĐỠ CHÚNG CON

PHÙ HỘ GIÚP ĐỠ CHÚNG CON

Lạy Cha Trời Lạc Long Quân
Lạy Mẹ Trời Địa Mẫu Âu Cơ
Lạy Chí Tôn Quốc Tổ Hùng Vương
Lạy Hồn Thiên Dân Tộc năm nghìn năm
Trong thế thời loạn lạc khốn nguy bao trùm
Nếu không nhờ quyền năng ơn trên che chở
Thời khó mong tránh khỏi mất nước tiêu vong
Hãy ban cho chúng con lòng tin tuyệt đối
Vững như Thái Sơn, đầy trung can nghĩa khí
Dù cho rừng gươm núi giáo, chúng con cũng vượt qua
Chúng con chỉ là những chiếc đèn, cần dầu tỏa sáng
Những trí lực, cũng như sức mạnh phải nhờ từ Nguồn Cội ban cho
Con cháu Rồng Tiên chúng con luôn cầu Cội Nguồn sự che chở, phù trì giúp đỡ đi đến thành công.
– Ước muốn chúng con là non nước bình yên, cạnh tranh công bằng bình đẳng, theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, đem lại cuộc sống dân giàu nước mạnh Công Bằng, Bình Đẳng văn minh là nguyện vọng của tất cả chúng con
NAM MÔ- A MEN

Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s