KHÍ THẾ RỒNG TIÊN-1

KHÍ THẾ RỒNG TIÊN

Trống đồng vang dội khắp non sông
Khí thế Rồng Tiên, dậy chuyển rung
Chấn động địa cầu, vang thế giới
Khắp cùng trái đất, khắp Tây, Đông
Việt Nam trổi dậy, nguồn ánh sáng
Tiên Rồng phơi phới rợp trời mây
Bốn bể năm châu, đàn chim Việt
Phá tan tăm tối, khắp Đông, Tây
***
Chân trời tỏ rạng, quang vinh mới
Chủ Nghĩa Đại Đồng, rộng vòng tay
Trái đất thấm nhuần, cơ Thánh Đức
Tốt Đời, đẹp Đạo, đẹp tương lai
Khí thế Rồng Tiên, Âu lẫn Á
Lừng danh muôn thuở, chẳng gì sai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s