HẾT MONG XÂM LƯỢC

HẾT MONG XÂM LƯỢC

Con cháu Rồng Tiên, thật tuyệt vời
Nam thanh nữ tú, trí sáng ngời
Khí phách hào hùng, rền sông núi
Lướt mây cỡi gió, dậy biển khơi
Gan thép dạ đồng, phơi đất nước
Thi gan trải mật, khắp mọi nơi
Con cháu Tiên Rồng là như thế
Kế thừa bao lớp, đấng Cha Ông
Phen nầy khiếp vía, quân cướp nước
Phơi thây bỏ xác, chốn biển đông
Thiên la địa võng, đâu trốn thoát
Hết mong xâm lược, bọn cuồng ngông
Việt Nam đâu dễ, hòng chúng nuốt
Phen nầy thịt nát, lẫn xương tan
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s