CHỈ TẠI DO TA-1

CHỈ TẠI DO TA

Khốn khổ nào đâu, phải Ông Cha
Là do lạc Cội,mới xảy ra
Cơ hội ngoại bang, vào sai khiến
Tan nát giống nòi, giặc chẳng tha
Chỉ tại chúng ta rời Cội Gốc
Khiến cho đất nước, phải sút sa
Tôn thờ chủ nghĩa Lê với Mác
Tàu, Tây luồn cúi, nạn phủ sa
Phải đành nguy khốn, bao nạn kiếp
Thức tỉnh lại đi, nạn tai qua
Quốc Tổ Tôn Thờ lành muôn phúc
Việt Nam tỏa sáng, những thăng hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s