XUÂN VỀ-2

XUÂN VỀ

Xuân về nắng ấm trời xanh
Trăm hoa đua nở trĩu cành sắc hương
Đắm say mây gió làm duyên
Nhìn hoa với bướm thi nhau tựa kề
Đất trời con tạo đa hình
Cho xuân thắm sắc, cho đời thắm yêu
Đẹp như tranh vẽ bao nhiêu
Thời càng lưu luyến bấy nhiêu sự tình
Thời gian như đã quên mình
Hòa cùng sông núi đi vào mùa xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s