TÔI XIN HỨA-1

TÔI XIN HỨA

Bỏ lại sau lưng, đầy sai lạc
Trở về Nguồn Cội, với Cha Ông

Ngày mai đây, lòng người cùng chung hiệp
Sẽ cùng nhau, xây dựng lại non sông
Ngày hạnh phúc, ngày non sông tươi đẹp
Chiêng, trống, kèn, đàn, sáo, phối hợp âm
Tôi xin hứa, không bao giờ lạc Cội
Luôn vì dân, vì nước vì non sông
Nghĩa Đồng Bào, Âu Cơ trong một bọc
Đầy tình thâm. Luôn gắng bó keo sơn

Tôi xin hứa, trước chúng dân trời đất
Vì quê hương, vì Tổ Quốc Ông Cha
Dù thịt nát, ngày mai tôi ngã xuống
Lòng trung thành, theo lời hứa không sai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s