ĐỊA LONG HOÀNG KỲ-1

ĐỊA LONG HOÀNG KỲ

Địa Long Việt Nam đã sáng ngời tỏa sáng.
Là lá cờ chính thống của Rồng Tiên
Cờ Địa Linh tỏa sáng khắp ba miền .
Mang bào bọc, trăm con từ Địa Mẫu
Cha Long Quân, Mẹ Âu Cơ hoàn vũ
Từ khai sinh trăm trứng nở trăm con
Cốt Rồng vàng Châu Á dậy danh vang
Nền Huỳnh Kỳ, đượm Hồn Thiên sông núi
Cờ Địa Long, đã tung bay phất phới
Nghĩa Đồng Bào, da vàng, máu đỏ uy linh
Khắp thế gian, cờ đệ nhất linh thiên
Hình chữ S, cốt Địa Long vũ trụ
Cốt Địa Linh mấy nghìn năm hội tụ
Chủ Âm- Dương. Tứ Tượng, Ngũ Hành
Cờ Hoàng Kỳ cờ phúc đúc điềm lành
Xoay Bát Quái, biến thành hào quẻ
Cờ Địa Long gồm thâu nhất thể
Chủ năm châu, bốn bể đất trời
Cờ thống nhất cơ trời Thiên Ý
Tam giáo quy nguyên, ngũ chi hiệp nhất
Lá cờ Trời mang hồn nước Việt Nam
Lá cờ Thiên đỉnh cao nhân bản
Vượt lên trên Tư Bản, Cộng Sản
Chủ nghĩa Đại Đồng, mang hồn Việt quang vinh
Lá cờ Thánh Đức ba nghìn năm độc lập
Sống yên bình tự do hạnh phúc muôn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–
* * * Địa Long Quốc Kỳ, là do Ba vị Tam Thánh theo Thiên Ý Họa ra. Được sự cho phép Anh Linh Quốc Tổ, cũng như sự Ấn Chứng không sai Thiên Ý , ba vị tam Thánh là:
ĐINH HÙNG CHUNG. NGUYỄN ĐỨC THÔNG. LÊ VĂN AN.
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s