XÓA SẠCH TỐI TĂM

XÓA SẠCH TỐI TĂM

Ôi tủi nhục, trước xâm lăng Trung Cộng
Ôi tủi buồn, vì lệ thuộc ngoại bang
Chúng đã chiếm, trên liền và biển đảo
Không bao lâu, nuốt sạch cả giang san
Làm nô lệ, làm tay sai chúng khảo
Đồng Bào ơi, ôi đau đớn nguy nan
Trong tình thế, biết bao là xui rủi
Dân tộc nầy, đầy khốn khổ lầm than
Thà quyết chiến, thà hi sinh diệt khổ
Vẫn còn hơn, đổ vỡ cảnh nát tan
Mấy nghìn năm, Cha Ông luôn uy dũng
Luôn hào hùng, đầy khí phách hiên ngang
Giống Rồng Tiên, giống con trời muôn thuở
Ngẩng cao đầu, làm rung chuyển ngoại bang
Chống xâm lăng, quyết theo chân Quốc Tổ
Cùng đứng lên, sống chết khổ đồng cam
Quét xâm lăng, lấp vùi chôn Cộng Thổ
Dựng lại cơ đồ, vùi lấp những tối tăm
Trường tồn bất diệt muôn năm
Vinh quang Dân Tộc Rồng Tiên, Tiên Rồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s