LỜI PHẢI KHÓ NGHE

LỜI PHẢI KHÓ NGHE

Đừng hiểu lầm
Yêu Tổ Quốc là yêu chế độ
Đừng ngụy biện
Yêu đảng phái, bè phái, là yêu nước non
Đừng mánh khóe xảo ngôn
Các tổ chức chính trị
Không nương theo Nguồn Cội
Cũng chỉ là giai đoạn thời gian
Cây mất Gốc cành lá tự rã tan
Việc đào thải chỉ là sớm hay muộn mà thôi
Yêu nước gắng liền Cha Ông
Vì non sông gắng liền thuyền thống dựng nước giữ nước
Yêu nước, yêu chế độ đảng phái, là hai việc khác
Chế độ có thể mất
Nhưng Tổ Quốc nước non mãi mãi trường tồn
Quan chỉ là nhất thời
Dân mới là vạn đại
Chân lý ấy vẫn luôn tồn tại
Từ cổ kim đến tận bây giờ và mãi mãi về sau
Lời Phải khó nghe nhưng trung can
Trung Ngôn, nghịch lời ngay giúp đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s