SAO LẠI THẾ

SAO LẠI THẾ

Đất nước mình giàu có
Người lại rất thông minh
Chỉ có điều lạc Cội
Thành ra khổ lênh đênh
Nhân tài không chỗ dụng
Khổ nạn thời mông mênh
Chỉ cần nhìn thời cuộc
Cạnh tranh không minh bạch
Dẫn đến không lành mạnh
Việt Nam luôn tuột hậu
Thua Lào, Campuchia
Dư thừa lao động tràn lan
Lặng lội xin việc lang thang xứ người
Nếu không lạc Cội lạc Nguồn
Việt Nam nhất định sang giàu thua ai
Nhìn về Bách Việt Văn Lang
Đông, Tây có nước nào hơn được nào
Độc lập kéo dài đứng đầu
Văn minh lúa nước, tơ tằm, dệt thêu
Văn minh đồng, thép, sắt, thau
Trống đồng vang dội núi non biển trời
Hãy xem kinh tạng Cội Nguồn
Tự hào con cháu Tiên Rồng Việt Nam
Cội Nguồn Văn Hóa Cha Ông
Năm châu bốn biển so đi ai bằng
Về Nguồn lấy lại tự hào
Việt Nam đệ nhất địa cầu Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s