DÙ TRONG DÙ ĐỤC AO NHÀ VẪN HƠN

DÙ TRONG DÙ ĐỤC, AO NHÀ VẪN HƠN

Xứ người ngẫm lại xứ ta
Dù nghèo dù khổ vẫn hơn xứ người
Huống chi biển bạc rừng vàng
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
Huống chi non nước giang sơn
Rồng vàng châu á Địa Long quê nhà
Phải chăng lạc Cội lạc Nguồn
Mới nên nông nỗi tiêu tiều nước non
Còn Nguồn còn Cội Cha Ông
Đâu nên nông nổi tối tăm sơn hà
Nước người sao bằng nước nhà
Nơi đâu hơn được quê là Việt Nam
Tỉnh ngộ theo bước Cha Ông
Dù nghèo dù khổ vẫn hơn xứ người
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s