TỈNH NGỘ-1

TỈNH NGỘ

Chợt nhận ra mình vì đã đi quá xa, thậm chí quên luôn Nguồn Cội non sông Tổ Quốc của mình. Luôn chạy theo cuộc sống ảo, không còn nghĩ gì đến sĩ diện của một dân tộc, cũng như nòi giống Rồng Tiên. Cúi đầu xin xỏ khắp nơi.
– Có lẽ đã đến lúc chúng ta hãy nhìn lại những gì thiêng liêng nhất của dân tộc ta.
– Những cảm xúc về Cha Ông, sự hi sinh cũng như khí phách hào hùng chống quân xâm lược, Giữ gìn non sông Tổ Quốc mấy nghìn năm.
– Yêu Cội yêu Nguồn, yêu quê hương đất nước là tình yêu thiêng liêng nhất, luôn tràn đầy trong mỗi thế hệ chúng ta
– Dù chỉ là hành động nhỏ, đóng góp công sức bằng hạt cát hạt bụi, một lời ca đối với Văn Hóa Cội Nguồn Ông Cha. Còn hơn là ngoảnh mặt làm ngơ. Ca ngợi những chuyện đâu đâu vô bổ, nhất là ca ngợi những điều bất lợi cho Việt Nam, làm hại đến truyền thống anh linh dựng nước giữ nước Dân Tộc.
– Nếu ai cũng bỏ Cội bỏ Nguồn, chỉ lo cho bè phái, đảng phái của mình, ngày nào đó đã quá muộn khi non sông đất nước không còn. Trở thành nô lệ sống trong sự đày đọa cho những người ở lại, khốn khổ cho những người lưu vong không còn quê hương Tổ Quốc để trở về, dù hối hận cũng đã muộn màng vì những thiếu hiểu biết ngu si.

Bỏ Nguồn bỏ Cội ra Chi
Con Đường dẫn đến chí nguy Dân Tộc mình
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s