TÀ KHÔNG THẮNG CHÁNH-1

TÀ KHÔNG THẮNG CHÁNH

Cần có đức tin, từ cổ chí kim bóng tối không hơn được ánh sáng, dù cho đó chỉ là ánh sáng đom đóm. Ánh sáng lan tỏa đến đâu bóng đêm tan biến đến đó. Sự khắc chế này chính là Đạo Luật Thiên Ý Tạo Hóa.
– Tà không bao giờ thắng được Chánh, dù là sự Chân Chánh yếu ớt thời Tà quyền cũng không bao giờ thắng được. Đã là Chánh thời phải tỏa ánh sáng chân lý.
– Hãy xem lại sự việc chúng ta đang làm và đang hành động có phải là chân lý Chính Nghĩa không ?
– Nếu đó là Chính Nghĩa thì nhất định đem lại thắng lợi thành công. Đấu tranh cho Chính Nghĩa, chúng ta sẽ gặp mọi điều lành, Vì chúng ta hành động thuận theo Thiên Ý, cũng như làm theo lời dạy Quốc Tổ. Không vì đảng phái bè phái, chỉ vì nòi giống Tiên Rồng, cũng như non sông Tổ Quốc.
Cha Trời, Mẹ Trời che chở ban phước cho chúng ta, Quốc Tổ phù hộ dìu dắt chúng ta. đi trên con đường Bất Chiến Tự Nhiên Thành, đi đến thành công, đại thành công. Con đường Bất Chiến Tự Nhiên Thành luôn hiện hữu trong đời sống chúng ta. Ánh sáng xuất hiện bóng tối tự tiêu. Mặt trời xuất hiện Trăng sao mờ lần và biến mất. Việt Nam có Mặt Trời là Anh Linh Quốc Tổ. Chính Nghĩa sự sống ở đời chính là Văn Hóa Mặt Trời Tâm Linh. Hai ánh sáng này xuất hiện, thời không có một thế lực nào chống trả lại được đi đến bất chiến tự nhiên thành.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s