SỐNG UNG DUNG-1

SỐNG UNG DUNG

Đất trời mây gió, biển núi sông
Hòa chung vầy hội, cùng quần thể
Dệt lên cuộc sống, đúc cùng đông
Bốn mùa vần đổi, thay luân chuyển
Để cho vạn vật, trổ đơm bông
Gieo nhân để rồi, cùng kết quả
Trường tồn mãi mãi, xanh tốt chung
Hãy sống vì nhau, vì cuộc sống
Sống hòa sống thuận, sống ung dung
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s