DÂN TỘC VĨ ĐẠI

DÂN TỘC VĨ ĐẠI

Một dân tộc vĩ đại
Phải trí tuệ hùng anh
Kiên cường và bất khuất
Chống trả lại ngoại xâm
Hỡi con dân Việt Nam
Hãy tự mình đứng lên
Chấp nhận sự hi sinh
Để Việt Nam quang vinh
Trường tồn và văn minh
Để mai sau con cháu noi theo
Dựng xây non nước Việt Nam hào hùng
Vẻ vang dòng giống Tiên Rồng
Lẫy lừng nước Việt muôn đời muôn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s