CÓ BIẾT HAY CHĂNG

CÓ BIẾT HAY CHĂNG

Về đi anh, với giống nòi Hồng Lạc
Về đi anh, với Đại Việt quê hương
Về đi anh, với Việt Nam tươi đẹp
Đông qua rồi, hoa nở rộ ánh xuân
Về đi anh, với dòng đời thực tại
Cảnh sang giàu, đang trổi dậy đi lên
Hãy quên đi, những gì đầy khổ cực
Cảnh thế thời, và những đám mây đen
Và giờ đây, những niềm vui gió mới
Ở xa xôi, anh có biết hay chăng ?
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s