SỰ ƯỚC MONG

SỰ ƯỚC MONG

Mong sao ai cũng hiểu được Văn Hóa Cội Nguồn, con tàu truyền thống xuyên suốt năm nghìn năm Văn Hiến.
Trong hoàn cảnh xã hội hiện nay. Những người yêu nước đấu tranh cho Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, mà biết quan tâm đến Cội đến Nguồn thời tốt đẹp biết bao. Khác gì gấm thêm hoa, cây có Gốc tốt cành xanh lá, có cảm nghĩ đến Cội Nguồn thời Hồn Thiên Dân Tộc xuyên suốt năm nghìn năm che chở phù hộ.
– Đấu tranh cho Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do mà không rời bỏ Cội Nguồn. Trên Thuận Ý Trời, dưới hợp lòng dân khế hiệp huyền cơ Tạo Hóa đã định.
– Những tổ chức đấu tranh đòi thực thi Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do. Mà không đếm xỉa gì đến Cội Nguồn cũng như truyền thống anh linh dựng nước giữ nước. Là đấu tranh đi sai cơ trời, không đem đến thành công mà còn dẫn đến tai họa.
– Đấu tranh đòi thực thi Dân Chủ, Nhân Quyền, Tự Do theo truyền thống anh linh dựng nước giữ nước, là đấu tranh Chính Nghĩa, đương nhiên sẽ tập hợp được nhiều sức mạnh. Sức mạnh Con người, sức mạnh tinh thần, sức mạnh Văn Hóa, sức mạnh Hồn Thiên Dân Tộc. Sức mạnh Tôn Giáo, Đạo Giáo, Đảng Phái, Bè Phái, các dân tộc anh em. Đi vào một hướng chung, đem lại thành công viên mãn, không những đẩy lùi ngoại xâm mà còn làm rạng danh con cháu Tiên Rồng, rạng rỡ non sông Đại Việt. Đưa cuộc sống tới cảnh Dân giàu nước mạnh công bằng bình đẳng văn minh, danh vang bốn bể khắp cùng năm châu.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s