NHỮNG NGƯỜI CON BIẾT LẮNG NGHE -1

NHỮNG NGƯỜI CON BIẾT LẮNG NGHE

Chúng con là con Cháu Lạc Hồng, con Rồng cháu Tiên con dân Quốc Tổ. Là những người luôn biết lắng nghe. Làm theo lời dạy Cha Trời Địa Mẫu, Lạc Long Quân và Âu Cơ. Cũng như Quốc Tổ .
– Là con cháu luôn lấy trung hiếu làm đầu, nhân nghĩa làm trọng tôn thờ Nguồn Cội đi theo tiếng gọi non sông.
– Có những người cho rằng không theo Nguồn Cội có sao đâu. Nhưng họ nào biết rằng chính họ đang chối bỏ Nguồn Cội của họ. Chối bỏ Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời ba ngôi đã tạo lập lên vũ trụ. Chối bỏ Quốc Tổ là chối bỏ Nguồn Cội quê hương Việt Nam. Chính họ tàn phá cuộc đời chính họ, hủy hoại nhân cách, phẩm hạnh, cũng như phước đức sự may mắn của chính mình. Mỗi con người sinh ra đều có những căn bản phước phần mà Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu đã ban cho ai cũng như ai, không ai khác ai. Phước phần từ Ông Cha khai cơ dựng nghiệp lập nước. Nhưng vì bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa đối với Cội Nguồn. Họ đã đánh mất những phước phần ấy. Phước Phần ba ngôi vũ trụ, phước phần từ Ông Cha khai dựng nước. Chính họ gieo tạo ra nhiều nghiệp dữ để rồi gặt hái những tai ương. Chối bỏ Quốc Tổ chính họ đã đánh mất đi cái quyền thiêng liêng Dân Tộc Việt Nam. Khi con Rồng cháu Tiên ra đời họ không còn cơ hội nắm chính quyền để làm hại đất nước Việt Nam.
– Chúng con cầu xin Tổ Tiên, Cha Trời Địa Mẫu, cũng như Quốc Tổ tha thứ cho những người lạc Cội lạc Nguồn xúc phạm đến Cội Nguồn Tổ Tiên Cha Ông. Cũng như Hồn Thiên Sông Núi. Để cho họ có cơ hội ăn năng sửa chữa lập công chuộc tội. NAM MÔ A MEN.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s