DỰNG XÂY HÒA BÌNH

DỰNG XÂY HÒA BÌNH

Đi đâu cho khỏi bầu trời
Đi đâu cho khỏi địa cầu trần gian
Về đâu cho khỏi tai ương
Về đâu để được bình yên cuộc đời
Dù cho lên tận cõi trời
Nếu không hiểu rõ ngọn ngành quả nhân
Gieo nhân kết quả tại tâm
Đối đầu gặt hái trả vay xoay vần
Về đâu bằng về Cội Nguồn
Sống theo nhân nghĩa, gieo mầm thương yêu
Về đâu cho bằng chủ tâm
Sống xa tội lỗi gieo nhân thiện lành
Bỏ buông những việc sai lầm
Tự nhiên tránh khỏi những gì họa tai
Nếu không lìa bỏ ác gian
Mãi gieo nghiệp ác hết mong thanh bình
Trở về nương tựa Cha Trời
Long Quân, Địa Mẫu Mẹ Trời Âu Cơ
Hãy theo Quốc Tổ Hùng Vương
Kế thừa di chí cứu dân độ đời
Kế thừa Văn Hóa Cội Nguồn
Làm cho đất nước không còn chiến tranh
Thái bình độc lập bình yên
Dân giàu nước mạnh tự do công bằng
Đi đâu cho khỏi bầu trời
Đi đâu cho khỏi địa cầu trần gian
Năm màu da đều là anh em
Thương yêu đoàn kết dựng xây hòa bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s