TÌM LẠI MÙA XUÂN

TÌM LẠI MÙA XUÂN

Về Nguồn tìm lại mùa xuân
Xây nguồn sống bình yên cuộc đời
Không còn lạc lối lầm đường
An vui hạnh phúc thanh bình âu ca
Đói nghèo bệnh tật lùi xa
Qua cầu xui rủi họa tai không còn
Cuộc đời xuân thắm một màu
Nhẹ nhàng bay bổng qua cầu khốn nguy
U minh đã biến tan đi
Trong xanh cuộc sống nhẹ tênh cuộc đời
Non Tiên cực lạc phản hồi
Quê hương châu báu cõi trời thiên tiên
Trần gian cõi tạm trường thi
Hành trang thiện đức mang đi vĩnh hằng
Về Nguồn thắp sáng linh hồn
Không còn đọa lạc luân hồi tử sanh
Về Nguồn nương tựa Trời Cha
Theo chân Quốc Tổ vượt lên chính mình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s