SAI LẦM LẠC LỐI-1

SAI LẦM LẠC LỐI

Một chính quyền luôn là bảo thủ
Chỉ biết mình chẳng nghĩ cho dân
Làm cho non nước, nước non
Đói nghèo lạc hậu, đeo mang khốn cùng
Ý thức hệ, sai lầm tuột dốc
Mãi độc tài cái gốc bất an
Lấp đường tiến hóa văn minh
Lấp đường phát triển tiến lên sang giàu
***
Một chính quyền, chỉ vì non nước
Làm cho dân sung sướng ấm no
Đi vào trường cửu muôn năm
Vững như bàn thạch bình yên trường tồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s