NHỚ LẠI NGÀY XƯA-1

NHỚ LẠI NGÀY XƯA

Nhớ khi xưa, tôi còn lạc lối
Cứ lao vào, tranh đấu tối tăm
Càng đấu tranh, thời càng nguy khốn
Hết đời người, mà cũng chưa xong
Ôi thương thay, những người tranh đấu
Đi sai đường, khốn đốn bản thân
Đường thành công, mịt mù xa tít
Tận chân trời, mây khói hư không
Những tháng năm, gập ghềnh ngao ngán
Thuyền ra đi, lạc bến xa xăm
Đám mây mù vẫn còn phủ kín
Được những gì, cuộc sống bao lăm
Tôi đã chán, quay đầu lui gót
Trở về Nguồn, theo bước Cha Ông
Và từ đây, bình yên cuộc sống
Xa con đường, tranh đấu tối tăm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s