BÁCH VIỆT VĂN LANG

BÁCH VIỆT VĂN LANG

Hãy nhớ ai ơi, giống Lạc Hồng
Nghìn xưa dựng nước, dựng non sông
Rền vang Bách Việt, rền chí Thánh
Yêu tinh khiếp vía, giống Tiên Rồng
Văn Lang Bách Việt luôn no ấm
Lúa, ngô, khoai, sắn, khắp đầy đồng
Văn Minh Nguồn Cội, trùm các nước
Luôn làm thay đổi, ngọn gió đông
Ngoại bang khiếp vía, không dám ngó
Niên đại Hùng Vương, rạng uy phong
Hãy nhớ ai ơi, nền Nguồn Cội
Vinh quang sáng chóa mãi muôn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s