KHÔNG AI CÓ THỂ NGỜ ĐƯỢC DÂN TRÍ VIỆT NAM ĐÃ ĐẠT ĐẾN ĐỈNH CAO-1

KHÔNG AI CÓ THỂ NGỜ ĐƯỢC
DÂN TRÍ VIỆT NAM ĐÃ ĐẠT ĐẾN ĐỈNH CAO.

Một dân tộc đã trải qua quá nhiều sự khốn khổ, nhất là hơn nghìn năm nô lệ Giặc Tàu, trăm năm lệ thuộc Giặc Tây, mấy mươi năm nồi da nấu thịt từng ngày, Anh em tàn sát đọa đày lẫn nhau. Những tai kiếp họa tai đầy khốn khổ đã đánh thức lương tri con người Việt Nam, nhận rõ mặt lợi mặt hại, đồng hành trở về Nguồn Cội vực dậy những gì mà Dân Tộc Việt Nam đã đánh mất đưa Dân Tộc Việt Nam bước sang trang sử mới.
– Trang sử nhận thức được cái sai, cái đúng, cái lợi cái hại, nên trình độ Dân Trí nâng lên rất cao.
Vì chưa có ai xứng đáng để cho dân Tộc Việt Nam đi theo. Nên Dân Tộc Việt Nam cứ mặc nhiên mà chờ đợi. Các tổ chức đấu tranh chỉ lẫn quẩn trong cảnh thắng là Vua thua là Giặc, xem đi xét lại Giặc với Vua cũng chẳng khác gì nhau. Con Sói trước bị diệt con Sói sau thay thế thi nhau vơ vét độc tài độc trị.
– Sự mặc nhiên chờ đợi không phải vì trình độ Dân Trí thấp, mà vì con chim trúng ná nhiều lần, sự lừa phỉnh hết Chế Độ nầy đến Chế Độ khác. Nên Dân Tộc Việt có phần khôn ngoan hơn. Không dễ gì mắc bẫy các tổ chức chính trị, những nhân vật cáo già dối lừa. Điều đó đã chứng minh trình độ Dân Trí đang ở đỉnh cao. Không nói là trình độ Dân Trí đã tự làm chủ chính mình, ít Dân Tộc nào sánh kịp.

– Sự lớn mạnh trình độ Dân Trí không ai có thể ngờ được, khi Dân Trí đã hiểu rõ những Quyền cơ bản con người Nhân Quyền, hiểu rõ Dân Chủ chính là Quyền Công Dân. Thì Dân Trí Việt Nam cũng đã nhìn thấy vị Pháp Vương Thiên Tử Việt Nam là ai. Không ai ngoài Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, vị Pháp Vương Thiên Tử không già không trẻ muôn năm. Người nào có đủ tài đức thì được Dân Chúng bầu lên làm lãnh đạo vận hành đất nhất quán một Hiến Pháp, đi vào tam quyền phân lập. Đưa đất nước Việt Nam đến cảnh dân giàu nước mạnh văn minh.
– Sự khẳng định, Dân Trí Việt Nam đã vươn cao là có cơ sở, Không ai có thể hàng phục được Dân Tộc Việt Nam. cũng không có Dân Tộc nào qua mặt được. Chờ xem Dân Tộc Việt Nam sẽ là Dân Tộc lãnh đạo Tinh Thần bá chủ thế giới không sai. Ai nói Dân Tộc Việt Nam trình độ Dân Trí thấp, thì chưa nhận định đúng những gì tiềm ẩn trong Dân Trí Việt Nam.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s