LẼ SỐNG CAO VỜI

LẼ SỐNG CAO VỜI

Sống vì nhân loại anh em
Gieo nhân chánh thiện cứu nguy nước nhà
Chân tu đâu phải lìa đời
Ra công vì nước vì nhà vì dân
Tu là cuộc sống vị tha
Làm cho đất nước nở hoa thanh bình
Tu là yêu nước thương nòi
Làm cho cuộc sống thuận hòa yên vui
Sống theo lời dạy Cha Ông
Hiếu trung nhân nghĩa không quên Cội Nguồn
Đó là lẽ sống cao vời
Thành Tiên, thành Phật, sáng ngời đức nhân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s