ĐẤT MẸ

ĐẤT MẸ

Đất Mẹ thương con,
Bao lớp người đi, ý a
Tháng năm Mẹ đợi,
Càng thêm ốm gầy, ơi à, à ơi
Non sông đất Mẹ kém xanh
Ý a đất mẹ nhớ con đêm ngày
Nhớ con đất Mẹ bạc màu
A ời giọt lệ non sầu núi than
Mạch Nguồn rốc chảy tỏa lan
Bao la đất Mẹ nhớ con vợi vời
Ý a, a ý ngậm ngùi
Binh đao máu lửa, xới cày đạn bom
Ý a thảm lắm vùi chôn
Tả tơi đất Mẹ nước non tiêu điều
Ý a máu chảy ruột mềm
Thịt da đất mẹ ê chề thảm thương
Xúm nhau vơ vét lấy đi
Tài nguyên cạn kiệt ý a tan tành
Trơ xương thân mẹ gầy còm
Thịt da hết sạch còn gì nước non
Ý a, a ý à ơi
Quê hương đất mẹ biết bao lệ buồn
Ý a con đống cháu đàn
Giờ đây lưu lạc khắp cùng thế gian
Vùi thân xứ lạ xa xăm,
Ý a đất mẹ sầu đông thét gào
À ơi sóng dậy ba đào
Nhưng con đất mẹ lặng nhìn bơ vơ
Ý a tràn ngập nhớ thương
Đàn con lặng lội Đông, Tây a hời
Cội Nguồn đã sáng lên rồi
Về đi con Mẹ lạc loài về đi
Về đi xây dựng quê hương
Ý a , a ý vẻ vang Tiên Rồng
Trở về đoàn tụ một nhà
À ơi xây đắp cơ đồ tương lai,
Giọt buồn cũng hết nhỏ rơi
Quê hương đất mẹ đẹp xinh đẹp lành
Dấy lên Nguồn Cội phong trào
Lừng danh đất mẹ biển trời năm châu
Ý a, a ý, à ơi
Thái bình no ấm giàu sang, sang giàu
Đất mẹ con đống cháu đàn
Đoàn viên hội tụ Đồng Bào anh em
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s