MAU MAU KẺO TRỄ

MAU MAU KẺO TRỄ

Hãy về Nguồn mau mau kẻo trễ
Trở về trời, sống mãi quê tiên
Thờ ơ vuột mất qua truông
Ba đường sáu nẻo tử sanh luân hồi
Thuyền Nguồn Cội, đã vào cập bến
Mau lên thuyền, tránh thoát họa tai
Cha Trời , Địa Mẫu chở che
Triệu năm cơ hội hãy mau lên thuyền
Ánh hào quang, Cội Nguồn tỏa sáng
Nước cam lồ, Văn Hóa chảy tuôn
Mau mau vào hội Rồng Tiên
Về trời sống mãi an vui vĩnh hằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s