ĐẤU TRANH NHÂN QUYỀN

ĐẤU TRANH NHÂN QUYỀN

I, – Đấu tranh Nhân Quyền là gì ?
Đấu tranh đòi Quyền Cơ Bản con người, mà Tạo Hóa đã ban cho mỗi con người, những Quyền Cơ Bản , bất khả xâm phạm. Nói chung là 36 quyền chính 72 quyền chính phụ,
II, – Đấu tranh đòi hỏi thực thi Nhân Quyền, những Quyền không ai có quyền ban cho cũng như cướp đi, mà phải tôn trọng được thực thi trong đời sống con người. Một định luật căn bản Quyền con người ngay từ khi con người ra đời. Từ sơ khai nguyên thỉ, cho đến thời Văn Minh hiện đại không gì thay đổi.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s