GIÃ TỪ TỐI TĂM

GIÃ TỪ TỐI TĂM

Từ hôm nay
Tôi giã từ tối tăm
Đi trên con đường Việt Nam
Tôi sẽ không còn luyến lưu
Những gì lạc lối mê si
Làm chủ đời mình
Sống kiếp sống thiện lành
Mặt cho thời gian
Theo năm tháng trôi nhanh
Lòng yêu nước,
Vì chúng dân, luôn cống hiến
Những vòng thơ, dìu dắt nhơn sanh
Từ nơi đây
Tôi mãi ngẩng cao đầu
Tự hào con cháu Tiên Rồng
Dù cuộc sống còn nghèo
Nhưng tôi vẫn tươi vui
Trên con đường Nguồn Cội Cha Ông
Nối chí người theo Quốc Tổ Hùng Vương
* * *
Văn Hóa Cội nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s