CÁCH MẠNG VĂN HÓA CHÍNH NGHĨA

CÁCH MẠNG VĂN HÓA CHÍNH NGHĨA

Đến giờ phút nầy không nói cũng biết, cách mạng Văn Hóa Cội Nguồn đã bùng dậy, và đang dâng cao cuồn cuộn. Con cháu Tiên Rồng đang làm chủ trận địa trên khắp lãnh vực mặt trận Văn Hóa xã hội.
– Đang thi nhau loại bỏ cái Ác, vạch trần cái Ác. Hiểu rõ Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Vận hành Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp trên con đường Bất Chiến Tự Nhiên Thành. Trở về Cội Nguồn thống nhất, đoàn kết Dân Tộc, hòa hợp hòa giải dân tộc. Vượt lên trên Cọng Sản, Quốc Gia sum hiệp một nhà. Không còn hận thù tình Đồng Loại, Nghĩa Đồng Bào gắng bó keo sơn lại với nhau.
– Trong quá trình phát động liên tục về chủ nghĩa yêu nước, khai mở dân trí, chấn hưng dân khí, chỉ trích những việc làm sai trái có hại cho Dân cho Nước. Cuộc cách mạng Văn Hóa đi vào toàn diện phải nói vượt trội hơn đấu tranh gươm đao giáo mác súng đạn.
– Những hiệu quả đấu tranh Văn Hóa đem lại không thua kém gì đấu tranh bằng gươm, đao, giáo, mác, súng đạn bạo động, có khi hiệu quả hơn gấp 100 lần.
Con cháu Tiên Rồng đã có Văn Hóa Chính Nghĩa trong tay cứ thế vung lên chém tới không nể nang một ai, dù cho đó là thế lực đương quyền.
Trên con đường phục hưng truyền thống dựng nước, giữ nước, hành hương trở về Cội Nguồn như thác lũ, ngọn lửa yêu nước bùng cháy khắp sơn hà non sông Tổ Quốc, ngọn lửa chống quân thù xâm lược lên tận các tần mây.
– Sự thay đổi nhận thức của người Dân Đại Việt trong nước cũng như ngoài nước, đã trở thành những vũ khí sắc bén, thấy rõ sự tai hại của Thể Chế độc tài độc trị. Cũng như chủ nghĩa Mác. Nó không đem lại lợi ích gì cho đất nước Việt Nam, trái lại làm đất nước Việt Nam. Đưa đất nước Việt Nam đến tuột hậu, nếu không thức tỉnh sáng suốt đổi mới Cơ Chế làm giảm bớt độc tài độc trị thời sự nguy cơ không biết đến đâu mà lường. Dẫn đến nguy cơ mất nước là rất cao.
– Sự đấu tranh loại bỏ Thể Chế độc tài độc trị loại bỏ Chủ Nghĩa Mác, phục hưng truyền thống dựng nước giữ nước, là trách nhiệm là bổn phận toàn Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng phải làm và nhất quyết phải làm.
– Cuộc Cách Mạng Văn Hóa Chính Nghĩa không những đã bùng lên dữ dội, mà còn đi lần từng bước thắng lợi, Trên khắp mặt trận Văn Hóa Chính Nghĩa. Độc Tài nhất định phải ra đi, Chủ Nghĩa Mác Lê nhất định sẽ biến mất trên đất nước Việt Nam. Chỉ còn lại Văn Hóa Cội Nguồn, nền Văn Hiến tỏa sáng muôn năm.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s